Pla de comunicació de producte per a Atelier del Perfume

L’Atelier del perfume és una companyia privada de nova creació que crea essències i ven els seus propis perfums online i en tendes pròpies. Ens varen demanar un pla de comunicació de producte per a donar a conèixer la companyia i els seus perfums a l’opinió pública. D’una banda, posicionem els seus portaveus com a líders d’opinió entre els mitjans de premsa escrita i audiovisuals; i d’altra banda, presentem els seus productes i el seu model de negoci mitjançant una xarxa de franquícies als mitjans.