Pla de comunicació corporativa per a Visoren

Visoren és una empresa privada que construeix, promou i gestiona habitatge de protecció oficial en règim de lloguer sobre sòl concedit temporalment per l’Administració Pública.

La nostra agència de comunicació i màrqueting Vàrem crear un pla de comunicació corporativa amb la finalitat de donar a conèixer Visoren a l’opinió pública i administracions. D’una banda, divulgant la seva activitat (projectes), i d’altra banda, posicionant el seu portaveu com a líder d’opinió en HPO (habitatge de protecció oficial).