Gabinet de premsa puntural per a Kidani a The Brandery’10

Kidani és una empresa de recent creació especialitzada en el disseny i confecció de bijuteria i complements de moda que volia difondre la seva presència a la fira “The Brandery”. Per això, contactàrem amb periodistes i vàrem concertar entrevistes a l’estand de la nova firma. Aquest és un exemple de Gabinet de premsa puntual per reforçar i donar a conèixer una acció precisa.