Comunicació externa per a Fellow Funders

Fellow Funders és una plataforma de finançament col·lectiu (equity crowdfunding en anglès) amb dos objectius principals, d’una banda oferir a les petites i mitjanes empreses una font de finançament i de l’altra, proposar als inversors projectes amb un creixement alt. L’empresa va demanar a dosymedia que s’encarregués dels serveis de comunicació corporativa per aconseguir més visibilitat i presència dins del mercat nacional, és a dir el pla de comunicació externa.

La nostra tasca es basa, doncs, a dur a terme el gabinet de premsa i la relació amb els mitjans de comunicació per explicar el model d’equity crowdfunding. També ens encarreguem de gestionar les xarxes socials fent ressò d’allò que es diu al blog, el qual també portem i dirigim amb publicacions sobre notícies, repercussions i explicació del funcionament de la plataforma.

El gabinet de premsa, la relació amb els mitjans de comunicació i la gestió de la informació en aquests, també el du a terme dosymedia. En general, ens centrem en la comunicació global de portes en fora. Un altre servei que també els oferim és la planificació de les presentacions i les conferències. La comunicació oral, tant verbal com no verbal, és vital per a la imatge d’una empresa i dosymedia s’encarrega de millorar-la en el cas de Fellow Funders.