Campanya de màrqueting de conscienciació per a un ajuntament

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ens planteja un problema de civisme al seu municipi i precisa d’una campanya de màrqueting de conscienciació de la població.

Des de la nostra agència de comunicació i màrqueting plantegem una campanya de sensibilització que busca la participació ciutadana i al mateix temps, promocionar la imatge de marca del municipi. Creem, dirigim, planifiquem i executem el disseny de la campanya, el missatge, la seva difusió i diverses accions puntuals.