La comunicació eficaç a l’empresa

És evident que una comunicació eficaç és essencial en el dia a dia de qualsevol ésser humà, tant una persona que es dedica a l’ensenyament com una que no té contacte amb gent a la feina i es dedica a programar sistemes operatius.

Per a qualsevol tipus de relació és base una bona comunicació, tothom en sap, és obvi, ja que és una necessitat de primera mà, un bebè es comunica plorant quan té gana i un gos belluga la cua per dir-te que està content. Però més enllà d’explicar, quines són les claus per a una comunicació eficaç?

Comunicar vol dir que el missatge que tu vols transmetre arribi de la manera adequada, i per aquest motiu és molt important el paper de la persona que s’encarrega de la comunicació externa, és a dir, la visualització de portes en fora d’allò que volem transmetre.

Cal tenir en compte, per això, els diferents actes que es desenvolupen en una seqüència comunicativa, l’acte locutiu, l’acte il·locutiu i l’acte perlocutiu. Per acte locutiu entenem la frase, el concepte, és a dir, allò que es diu; l’acte il·locutiu és la nostra intenció, l’efecte amb què diem les coses i l’acte perlocutiu és la manera com afecta el receptor. És important saber diferenciar aquestes parts de la comunicació per saber ben bé què diem i com diem les coses, tenint en compte com afectaran el nostre públic que hem de conèixer.

La informació és or i no tothom és capaç de saber-la transmetre, és necessari, doncs, que una empresa sàpiga comunicar de manera cooperativa, és a dir, seguint unes màximes que faran que la informació sigui de qualitat. Cal tenir en compte la màxima de quantitat, donar la informació necessària; la de qualitat, que la informació sigui verídica; la de pertinença, cal ser rellevant i la de mode, intentar ser clar i poc ambigu.

D’aquesta manera es pot garantir una comunicació externa eficaç però cal no oblidar la importància de la comunicació interna, en un sentit horitzontal i no descendent i jeràrquica. La comunicació entre la plantilla serà vital per comunicar en clau externa i tenir clara la identitat corporativa i tenir una bona posició al mercat.